Hem

 

 

Tillbaka

 

Norra Strö Utveckling
ekonomisk förening

 

 

 

 

 

Vecka 20

 Varje söndagsmorgon är det byggmöte på plats. När vädret är sämre under veckan finns det alltid arbetsuppgifter inomhus. Nu börjar t.ex. mellanväggarna att resas

Vecka 19

Vecka 18

 Nu är arbetet igång med målning och uppsättning av fasadbrädor, takfotsbrädor mm och montering av hängrännor. Ytterligare takarbete, bl a läggs ytterligare en duk

Vecka 17

I samband med byastämma i Norra Strö den 24 oktober fick politiker och tjänstemän inom Kristianstad kommun information om förskolan och bjöds på en Grand Tour i byggnaden.

 

Vecka 16

Vecka 15

Även denna vecka arbete med cellplastskivor och läkt på yttertak. Isolering av innerväggar

Vecka 14

Fortsatt arbete med cellplastskivor och läkt på yttertak, vindskivor och innerväggar har satts upp, målning av takfotsbräder, isolering av väggar

Vecka 13

Råspont till innertak har skruvats upp, vindskivor, cellplastskivor och läkt på yttertak har monterats. Under veckan hade bygget besök av kontrollansvarig från kommunen.

 

Vecka 12

Den här veckan arbetade totalt 5 killar och tjejer på bygget. Måla undersida tak under takstolarna, regla upp gavelspets, sätta upp innertak, brandvägg, fortsatt arbete med yttertaket var några av arbetsuppgifterna.

Vecka 11

Arbetet med taket fortsätter och ytterväggarna har kommit upp. De målas med Falu rödfärg

Bilddagbok vecka 1-10