Hem

 

 

 

 

Norra Strö Utveckling
ekonomisk förening

 

 

 

byggvecka 40

Mycket arbete utomhus börjar bli klart, t ex är staketet runt tomten nu uppsatt och gången upp mot skolan börjar ta form. Inomhus förbereds för golvläggarna. Det arbetet startar under påskveckan.

 

byggvecka 39

Isolering kring ventilationsrören, förberedelse för målning i våtutrymmen, staketet runt tomten sätts upp. Under veckan har Strö haft studiebesök av representanter för
"Hela Sverige ska leva". De var naturligtvis mycket imponerade av både vårt och övriga föreningars arbete och aktiviteter.

byggvecka 38

Radiatorerna har monterats, golven i våtutrymmen har gjutits och el-arbetet fortsätter.

byggvecka 37

Ventilationsanläggningen är på plats, grävning för avloppet har startat och glasdörrarna har monterats

   

byggvecka 36

Nu har nästan samtliga fönster kommit på plats

byggvecka 35

Ventilationsarbetet fortsätter, främst uppe i vindsutrymmet.

 

byggvecka 34

Arbetet med bl.a. el och ventilation fortsätter även denna vecka

byggvecka 33

I de rum VVS-arbetet är klart sätts bärverk för innertaket upp. Arbetet med bl.a. el och ventilation fortsätter

byggvecka 32

VVS-arbetet har startat. Några rum väntar fortfarande på målning. Tack vare det fina vädret kan  arbetsuppgifter även utföras utomhus

 

 

Bilddagbok vecka 1-10

Bilddagbok vecka 11-20
Bilddagbok vecka 21-31

 

Tillbaka