Styrelse

2016

 

Norra Strö

Skolhusförening

Kommande

styrelsemöte:

15 mars

Ordförande

Östen Warnhag

Vice ordförande

Karin Svensén

Kassör

Kerstin Hallenborg

Sekreterare

Magnus Birgersson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ingela Nilsson

Patrik Kristoffersson

Joel Tillman

William Hamilton

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Suppleant

 

Revisor

Bo Nilsson

Malin Björk

Maria Sjöbeck

Annika Böök

Ann Lavesson

Cathrine Abrahamsson

 

Kerstin Nylander

Revisor

Ola Nilsson

Revisorsuppleant

 

 

Valberedning

 

Ulla Jönsson

 

 

Maritha Hamrin (sammankallande)

Sven-Erik Persson

Jimmy Albinsson

Efter årsmötet den 16 februari 2016 består styrelsen av

följande ledamöter: