Styrelse

2019

 

Norra Strö

Skolhusförening

 

Ordförande

Vice ordförande

Östen Warnhag

Ingela Nilsson

Kassör

Kerstin Hallenborg

Sekreterare

Jenny Kristensson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

 

Emelie Pehrsson

Tobias Winge

Ann Lavesson

Tomas Lundström

 

Suppleant

Suppleant

 

Revisor

Revisor

Revisorsuppleant

 

Lena Westerlundh

Åsa Sylwan

 

Kerstin Nylander

Jan Norne

Sten Sundfeldt

 

 

 

Valberedning

 

 

 

Johan Olsson (sammankallande)

Karolina Albinsson

Jenny Hedlung

Efter årsmötet den 12 februari 2019 består styrelsen av

följande ledamöter: