Styrelse

2018

 

Norra Strö

Skolhusförening

 

Ordförande

Östen Warnhag

Kassör

Kerstin Hallenborg

Sekreterare

Ulla Jönsson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ingela Nilsson

Malin Björk

Ann Lavesson

Jenny Oldberg Birgersson

Madeleine Henriksson

Suppleant

Suppleant

Suppleant

 

Revisor

Revisor

Revisorsuppleant

 

Emelie Pehrsson

Jenny Kristensson

Peter Rolandsson

 

Kerstin Nylander

Jan Norne

Sten Sundfeldt

 

 

 

 

Valberedning

 

 

 

 

Johan Olsson (sammankallande)

Karolina Albinsson

Jenny Hedlung

Efter årsmötet den 14 februari 2018 består styrelsen av

följande ledamöter: