Norra Strö Utveckling

ekonomisk förening

N Strö Utveckling Ekonomisk Förening

 

Föreningens medlemmar kallas härmed till

 

Årsstämma den 19 april 2018 kl 19.00 i N Strö skola.

 

Länkat finns dagordning och stadgar.

Slutlig årsredovisning tillhandhålls på årsstämman.

 

Efter stämmoförhandlingarna bjuds på förfriskningar.

 

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen