Norra Strö Utveckling

ekonomisk förening

Styrelsen 2018

Ordförande: Conny Wiktor

Vice ordförande: Magnus Pehrsson

Kassör: Agnetha Warnhag

Sekreterare: Karolina Albinsson

Ledamot: Cliff Ekstrand

Suppleant: Jenny Hedlund

Minna Romell

e-post till föreningen: utveckling@norrastro.se