Norra Strö Utveckling

ekonomisk förening

Styrelsen

 

 

 

Ordförande

Conny Wiktor

conny.wiktor(at)strodata.se

Vice ordförande

Bengt Romell, ansvarig för bygget

killebro(at)bikab.net

Kassör

Agneta Warnhag, ansvarig för finansiering och bidragsansökningar

agneta.warnhag(at)gmail.com

Sekreterare

Ulla Jönsson, ansvarig för kommunikation och marknadsföring

ovarpsulla(at)live.se

Ledamot

Cathrine Abrahamsson

cathrine_abrahamsson(at)hotmail.com

Suppleant

Clilff Ekstrand

cliffekstrand(at)hotmail.se

Suppleant

Carolina Albinsson

linaokida(at)live.se

 

 

 

e-post till föreningen: utveckling@norrastro.se