Styrelsen

Norra Strö Fiber ek.för

Styrelsen

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

Östen Warnhag

Kerstin Nylander

Lena Westerlundh

William Hamilton

Thomas Hjörring

Tobias

Hedlund

Lotta Abrahamsson


Göran
Jönsson


E-post:

Adress:

0707-794 628

0705-230 450

0705-574 180

0704-92 86 29


Strövägen 46, 291 95 Färlöv