Lantlollorna

Lantlollorna

Lantlollorna - ett kvinnligt nätverk som startade för snart 25 år sedan. Några kvinnor i Norra Strö med omnejd började träffas redan för 30 år sedan. Fem år senare var gruppen så stor att man beslöt bilda ett mer formellt nätverk med bokade aktiviteter och träffar ca en gång per månad vår och höst.


Idag består Lantlollorna av i genomsnitt ca 40 aktiva kvinnor i alla åldrar. Lantlollorna är uppdelade i grupper geografiskt och planering för träffarna görs av en sådan grupp per termin. Vid årsskiftet och i slutet av sommaren informerar gruppen, genom e-post och med flygblad, alla i området vad som planeras. Nya medlemmar är alltid välkomna men det finns två kriterier för att du skall bli godkänd som Lantlolla:

1) du är kvinna och 2) du är bosatt i, eller har anknytning till området kring Norra Strö.