Bli medlem

Bli medlem i Skolhusföreningen


Som medlem stödjer du byggnaden Strö skola och många av aktiviteterna där.

Strö skola är också hemvist för Fritidshemmet Norra Strö som ditt barn åker till efter skolan och därigenom får möjlighet att komma hem till sin bygd på eftermiddagar och skollov.


Idag har Skolhusföreningen ca 175 medlemmar. Att vara medlem ett kalendeår kostar 150 kronor för vuxna och 50 kronor för barn upp till 18 år. Medlemskap för hela familjen 300 kronor. Då stödjer du också Ströbladet som utkommer 4 gånger om året.

Som medlem i Skolhusföreningen kan du hyra lokalerna i skolhuset för ett mycket förmånligt pris.


Inbetalning sker till bankgiro 777-6545. Notera gärna din e-postadress på inbetalningen.