Grannsamverkan

Grannsamverkan

i Norra Strö

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i närområdet.  Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Metoden bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen och har visat sig ge goda resultat.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.


Grannsamverkan minskar brottsligheten

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.


Grannsamverkan startar upp i Norra Strö

Efter det senaste årets trista händelser, med flertalet inbrott och stölder i området, startar vi nu upp Grannsamverkan för att försöka förhindra detta framöver.

De boende, som anmält sitt intresse för att bli kontaktombud inom sitt närområde, har haft ett första möte där det gjordes en preliminär områdesindelning.

Kontaktombuden kommer nu att informera sina närmaste grannar och registrera deras kontaktuppgifter – om de vill vara med.

När detta arbete är klart kommer kontaktombuden att träffas igen och då utse ett huvudkontaktombud. Denne skall vara sammanhållande i gruppen samt kontaktperson mot polisen osv.


Inte kontaktad?

Inte alla områden var representerade på mötet och därför finns det några ”vita fläckar” på kartan

Har du inte blivit kontaktad bor du troligtvis inom något av dessa ”vita fläckar”. Kontakta då info@norrastro.se så hoppas vi att du kan bli kontaktombud för ditt närområde. Det här har ju bäst effekt om vi kan täcka upp alla väderstreck inom området.


Du hittar mer info om Grannsamverkan och praktiska råd på  Stöldskyddsföreningens hemsida. Även Villaägarna har några länkar till användbara tips


Skyltarna

Vi har fått totalt 18 st skyltar  ”Grannsamverkan” som vi planerar att sätta upp före midsommar.

Samtliga gruppansvariga har lämnat in listor med kontaktuppgifter för hushållen inom respektive grupp.

Vi är nu totalt 70 hushåll aktiva inom vår Grannsamverkan.